صنایع دستی ایرانا با هدف معرفی و فروش انواع صنایع دستی و دست سازه های گوناگون و همچنین معرفی هنرمندان و صنعتگران, آموزش انواع صنایع دستی شروع به کار کرده است و در نظر دارد تا متنوع ترین و مرغوبترین صنایع دستی از نقاط مختلف ایران عزیزمان را عرضه کند.